Strefa 38
W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie a I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle, w tym objęcie patronatem przez uczelnię klasy 1C "Ekonomicznej" uczelnia oferuje uczniom klasy patronackiej m.in.:
- lekcje z zakresu nauk ekonomicznych, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę,
- możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach prowadzonych dla studentów Uczelni w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć WSIiZ,
- udział w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Uczelnię w terminach zgodnych z kalendarzem konferencji i sympozjów WSIiZ,
- dostęp do platformy e-WSIiZ (zasoby wiedzy uczelni).
Klasa 1C Ekonomiczna 2017/2018
Kalendarium wydarzeń
26 marca 2018 r. "Ekonomiczna" wiosna - Wyjazd na zajęcia wykładowo-ćwiczeniowe do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W siedzibie uczelni przy ul. Sucharskiego 2 zajęcia dla nas poprowadziła Pani Małgorzata Leśniowska-Gontarz. Spotkanie dotyczyło dwóch tematów: "Jakie umiejętności i role menedżerskie są kluczowe w biznesie - przykład Billa Gatesa" oraz "Tajniki procesu rekrutacji i selekcji - na co zwrócić uwagę poszukując pracy". Wiosenny wyjazd 2c przygotował samorząd klasowy. Opiekunami wyjazdu byli: Róża Bizon i Zbigniew Głowacki.
13 lutego 2018 r. Lekcje akademickie z ekonomii W naszej szkole odbyły się lekcje zrealizowane w formie zajęć akademickich. W klasie patronackiej 1C uczniowie uczestniczyli w wykładzie "System podatkowy w Polsce". Po zakończeniu zajęć słuchacze mogli sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu opracowanego dla studentów. W klasie ekonomicznej 2c odbyły się zajęcia "Wpływ deficytu budżetowego na gospodarkę", które organizowane są przez rzeszowską uczelnię w ramach programu "Ciekawa lekcja". Zajęcia prowadził Dyrektor ds. Badań i Nauki Instytutu Badań i Analiz Finansowych, adiunkt w Katedrze Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - dr Tomasz Skica.
12 grudnia 2017 r. "Zarządzanie ryzykiem poprzez ubezpieczenie - analiza pułapek ubezpieczeniowych" tematem pierwszego spotkania w ramach programu Klas Patronackich. Klasa 1C Ekonomiczna uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Dyrektora ds. Rozwoju Komercji w Instytucie Badań i Analiz Finansowych, a zarazem pracownika naukowo-dydaktycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr. Jacka Rodzinkę. Zajęcia prowadzone przez specjalistę z zakresu szeroko rozumianych zagadnień ubezpieczeniowych, były okazją do poznania, m.in. teorii rodzajów ubezpieczeń, zasad oceny ryzyka, wyników badań o rynku ubezpieczeniowym. Szczególnie interesującymi okazały się uwagi dotyczące zasad, jakimi powinna kierować się osoba ubezpieczająca się, dokonując wyboru rodzaju i zakresu ubezpieczenia. Uczniowie klasy 1C czynnie uczestniczyła w kreowaniu niecodziennej lekcji prowadzonej wzorem zajęć uczelnianych. Spotkanie odbyło w auli naszej Szkoły.

14 grudnia 2017 r. "Wilk z Wall Street" to nazwa warsztatów organizowanych przez WSIiZ w Rzeszowie. W laboratorium finansowym rzeszowskiej uczelni klasa ekonomiczna 1C obyła warsztaty dla początkujących o tematyce inwestycyjnej. Zajęcia pozwalają odczuć klimat inwestowania rodem z Wall Street a zarazem odkrywają tajniki skutecznej gry na rynku wymiany walut. Prowadzącym była Pani dr Joanna Podgórska z WSIiZ w Rzeszowie. Warsztaty odbyły się w campusie uczelnianym w Kielnarowej. Połączenie Mikołajek z atrakcyjną formą nauki przypadło do gustu wszystkim uczestnikom grudniowego wyjazdu :).
Klasa 1C Ekonomiczna 2016/2017
Kalendarium wydarzeń
21 listopada 2016 Odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu "Klasy Patronackie WSIiZ" w siedzibie Uczelni. Uroczystość zainaugurował JM Rektor WSIiZ ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus. Dyrektorzy szkół i koordynatorzy szkolni projektu uczestniczyli w wykładzie "Innowacje pedagogiczne dla rozwoju szkoły oraz indywidualnego rozwoju ucznia" - autorstwa Marka Soi. Podczas uroczystości otrzymaliśmy nominację przystąpienia do realizacji projektu w r.a. 2016/2017. Nominację odebrała Dyrektor ILO w Jaśle Barbara Wierdak-Cyboroń.
21 marca 2017 "Przywództwo w biznesie - budowanie zespołu" - Warsztaty w 1C. Czy przywództwo w biznesie jest analogiczne do przywództwa w sporcie? Ważniejsza jest drużyna czy indywidualność? Być może jednak liczy się zespół z dobrym liderem, który pokieruję grupą? Na te i podobne pytania mogli znaleźć odpowiedź uczniowie klasy ekonomicznej 1C w czasie zajęć warsztatowych realizowanych w ramach "Klas patronackich WSIiZ". Zajęcia prowadzone były przez pracownika naukowego WSIiZ w Rzeszowie Panią Małgorzatę Leśniowskią–Gontarz.
16 lutego 2017 "Lekcja o Funduszach Europejskich" - Start UP. Klasa ekonomiczna 1C uczestniczyła w akcji edukacyjnej Ministerstwa Rozwoju. Podczas 45-minutowej lekcji młodzież mogła dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą pomóc im przekuć swoje pomysły w innowacyjny biznes. Lekcja została przeprowadzona w oparciu o scenariusz przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Na zakończenie każdej z dwóch lekcji został przeprowadzony konkurs – uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania, otrzymali drobne upominki od organizatora akcji: słuchawki, myszy bezprzewodowe, pendrivy. Każdy z uczestników lekcji otrzymał komiks tematyczny "Start UP". Fotogalerię przygotowały: Anna Lepucka (1c), Patrycja Paluch (1c)
"Majówka Ekonomiczna 2017" - 1 czerwca 2017 - Klasa 1c z wizytą w nowoczesnym Laboratorium Finansowym w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Uczestniczymy w warsztatach prowadzonych przez Panią dr Joannę Podgórską. Szkolenie dało szansę poznania mechanizmu funkcjonowania rynku kapitałowego - instrumentów i zasad kierujących rynkiem. W programie warsztatów znalazły się :teoria inwestowania, podstawy analizy technicznej i fundamentalnej, symulacja gry na rynku FOREX. Specjalistyczne laboratorium Finansowe WSIiZ w Rzeszowie pozwala na przetestowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Osiąganie celów dydaktycznych nie zdominowało założeń integracyjnych wiosennej majówki:).
Galeria zdjęć: