Klasa 1C Ekonomiczna 2016/2017
W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie a I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle, w tym objęcie patronatem przez uczelnię klasy 1C "Ekonomicznej" uczelnia oferuje uczniom klasy patronackiej m.in.:
- lekcje z zakresu nauk ekonomicznych, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę,
- możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach prowadzonych dla studentów Uczelni w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć WSIiZ,
- udział w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Uczelnię w terminach zgodnych z kalendarzem konferencji i sympozjów WSIiZ,
- dostęp do platformy e-WSIiZ (zasoby wiedzy uczelni).
21 listopada 2016 Odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu "Klasy Patronackie WSIiZ" w siedzibie Uczelni. Uroczystość zainaugurował JM Rektor WSIiZ ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus. Dyrektorzy szkół i koordynatorzy szkolni projektu uczestniczyli w wykładzie "Innowacje pedagogiczne dla rozwoju szkoły oraz indywidualnego rozwoju ucznia" - autorstwa Marka Soi. Podczas uroczystości otrzymaliśmy nominację przystąpienia do realizacji projektu w r.a. 2016/2017. Nominację odebrała Dyrektor ILO w Jaśle Barbara Wierdak-Cyboroń.
Kalendarium wydarzeń
21 marca 2017 "Przywództwo w biznesie - budowanie zespołu". "Przywództwo w biznesie - budowanie zespołu" - Warsztaty w 1C. Czy przywództwo w biznesie jest analogiczne do przywództwa w sporcie? Ważniejsza jest drużyna czy indywidualność? Być może jednak liczy się zespół z dobrym liderem, który pokieruję grupą? Na te i podobne pytania mogli znaleźć odpowiedź uczniowie klasy ekonomicznej 1C w czasie zajęć warsztatowych realizowanych w ramach "Klas patronackich WSIiZ". Zajęcia prowadzone były przez pracownika naukowego WSIiZ w Rzeszowie Panią Małgorzatę Leśniowskią–Gontarz.
16 lutego 2017 "Lekcja o Funduszach Europejskich" - Start UP. Klasa ekonomiczna 1C uczestniczyła w akcji edukacyjnej Ministerstwa Rozwoju. Podczas 45-minutowej lekcji młodzież mogła dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą pomóc im przekuć swoje pomysły w innowacyjny biznes. Lekcja została przeprowadzona w oparciu o scenariusz przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Na zakończenie każdej z dwóch lekcji został przeprowadzony konkurs – uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania, otrzymali drobne upominki od organizatora akcji: słuchawki, myszy bezprzewodowe, pendrivy. Każdy z uczestników lekcji otrzymał komiks tematyczny "Start UP". Fotogalerię przygotowały: Anna Lepucka (1c), Patrycja Paluch (1c)
"Majówka Ekonomiczna 2017" - 1 czerwca 2017 - Klasa 1c z wizytą w nowoczesnym Laboratorium Finansowym w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Uczestniczymy w warsztatach prowadzonych przez Panią dr Joannę Podgórską. Szkolenie dało szansę poznania mechanizmu funkcjonowania rynku kapitałowego - instrumentów i zasad kierujących rynkiem. W programie warsztatów znalazły się :teoria inwestowania, podstawy analizy technicznej i fundamentalnej, symulacja gry na rynku FOREX. Specjalistyczne laboratorium Finansowe WSIiZ w Rzeszowie pozwala na przetestowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Osiąganie celów dydaktycznych nie zdominowało założeń integracyjnych wiosennej majówki:).
Galeria zdjęć: